Laboratoare de cercetare

  Activitatea de cercetare ştiinţifică - se desfăşoară în cadrul a 3 laboratoare ce includ mai multe profile de cercetare.

  Laboratorul de genetică, ameliorare şi înmulţirea materialului săditor viticol

  • Genetică şi biotehnologii viticole
  • Ameliorarea soiurilor pentru struguri de masă, vin şi portaltoi
  • Producerea materialului săditor viticol

  Crează soiuri noi şi selecţii clonale valoroase de struguri pentru masă, vin şi de portaltoi cu însuşiri productive şi de calitate superioară celor existente.

  Realizeazã cercetãri privind aplicarea tehnicilor de culturã "in vitro" si "in vivo" în vederea obtinerii materialului genetic pentru ameliorare.

  Elaborează tehnologii noi sau modernizate privind producerea materialului săditor viticol "Certificat" in conformitate cu standardele UE.

  Organizează câmpuri experimentale (câmp comparativ, câmp de încercare, colecţii ampelografice, plantaţii mamă ,,Bază” şi ,,Certificat” furnizoare de coarde altoi şi butaşi portaltoi, şcoala de viţe) pentru desfasurarea lucrarilor de ameliorare, conservarea resurselor genetice viticole si producerea materialului saditor viticol.

  Organizează câmpuri de prezentare şi loturi demonstrative în institut şi în unităţile cu profil viticol din zona de influenţă în vederea promovării în producţie a soiurilor şi clonelor recent omologate.

  Studiazã comportarea unor soiuri de portaltoi din sortimentul mondial in vederea recomandarii celor cu însuşiri superioare de afinitate, vigoare redusa de creştere şi rezistenţă sporită la calcar, saruri şi secetă.

  Îndrumă cadrele tehnice din zona de influenţă în vederea aplicării tehnologiilor recomandate şi acordă la cerere asistenţă tehnică producătorilor de material săditor viticol.

  Cercetatori:

  • Dr.ing. Cristian BURLACU (Director tehnic)- Curriculum Vitae [pdf, 86KB]:

    

   Laboratorul de tehnologia culturii viţei de vie

   • Ecologia viţei de vie
   • Agrotehnică viticolă
   • Agrochimia şi nutriţia viţei de vie
   • Protecţia fitosanitară a viţei de vie
   • Mecanizarea lucrărilor în viticultură

   Elaborează tehnologii noi privind cultura intensivă a viţei de vie, tehnologii de viticultură ecologică, modernizarea plantaţiilor viticole, înfiinţarea de plantaţii noi.

   Stabileşte tehnologiile de cultură pentru soiurile noi şi selecţii clonale valoroase de struguri pentru masă şi vin recent omologate.

   Cercetează, experimentează şi aplică metodele de valorificare superioară a terenurilor slab productive, şi de combatere a eroziunii solului.

   Execută studii privind zonarea soiurilor de viţă de vie în arealele viticole din zonele de influenţă a Institutului şi Staţiunilor coordonate;

   Stabileşte soluţii economice de întreţinere a solului şi de irigare a plantaţiilor viticole.

   Elaborează sistemele de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor vitei de vie.

   Perfecţionează soluţiile de mecanizare şi stabileste sistema de maşini pentru întreţinerea plantaţiilor viticole;

   Testeaza tipuri noi de ingrasaminte, biostimulatori, erbicide, fungicide, insecticide etc.

   Organizează plantaţii experimentale şi loturi demonstrative în institut şi în unităţile cu profil viticol din zona de influenţă în vederea aplicării în producţie a rezultatelor obţinute în cadrul laboratorului de tehnologie (tehnologii de înfiinţare, tehnologii diferenţiate de cultură, etc.).

   Coordonează activitatea viticolă din zona de influenţă privind aplicarea tehnologiilor recomandate şi acordă la cerere asistenţă tehnică producătorilor particulari.

   Participă şi contribuie efectiv la perfecţionarea pregătirii profesionale a viticultorilor din zona de influenţă prin demonstraţii, consultaţii, conferinţe de specialitate, workshop-uri etc.

   Elaboreaza şi avizeaza proiectele de înfiinţare sau reconversie a plantaţiilor viticole pentru societăţile comerciale şi producătorii particulari din zona de influenţă.

   Elaborează pentru MAPDR, ONIV, PNVV si ONVPV informări privind starea de vegetaţie în plantaţiile viticole situate în zona de influenţă a institutului şi staţiunilor coordonate şi recomandări privind aplicarea unor măsuri tehnologice pentru diminuarea efectelor provocate de factorii climatici de stres (secetă, ger, grindină s.a).

   Participă la elaborarea proiectelor legislative în domeniul viticulturii.

   Cercetatori:

   Laboratorul de enologie

   • Tehnologii de vinificare
   • Chimia vinului
   • Microbiologia vinului
   • Valorificarea complexă a subproduselor vinicole

   Elaborează tehnologii privind obţinerea de noi tipuri de vinuri şi băuturi pe bază de must şi vin.

   Studiazã diversitatea drojdiilor si bacteriilor din arealele viticole consacrate in vederea utilizãrii lor în procesul de vinificatie pentru ameliorarea calitãtii vinurilor.

   Elaborează tehnologii noi şi modernizate pentru valorificarea produselor secundare vinicole.

   Experimentează şi elaborează noi metode de analiză şi control a vinurilor şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice.

   Execută în colaborare cu laboratorul de tehnologie studii privind zonarea soiurilor de viţă de vie în arealele viticole din zonele de influenţă a Institutului şi Staţiunilor coordonate.

   Stabileşte momentul optim de recoltare şi vinificare a strugurilor pe soiuri şi podgorii.

   Testeazã tipuri noi de materiale oenologice (enzime, drojdii etc) utilizate in procesul de vinificare.

   Execută analize fizico-chimice pentru variantele experimentale produse în cadrul staţiei de microvinificaţie si pentru vinurile destinate comecializării pe piaţa internă.

   Coordonează şi îndrumă activitatea vinicolă din zona de influenţă privind recoltarea strugurilor, aplicarea tehnologiilor recomandate, producerea vinurilor cu denumire de origine controlată şi acordă la cerere asistenţă tehnică producătorilor particulari.

   Participă şi contribuie efectiv la perfecţionarea pregătirii profesionale a vinificatorilor din zona de influenţă prin demonstraţii, consultaţii, conferinţe de specialitate, workshop-uri, degustări de vinuri etc.

   Asigură asistenţă pentru proiectarea fluxurilor tehnologice ale produselor vinicole;

   Participă la elaborarea proiectelor legislative în domeniul vinificaţiei;

   Cercetatori:

  © 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By My Network Place

  Please publish modules in offcanvas position.